Stan systemu Windows Server

Stan systemu Windows Server to funkcja systemu Windows Server służąca do tworzenia kopii zapasowych usługi Active Directory i innych danych o stanie systemu. Tworzy mały plik w formacie vhd, który można ponownie zaimportować do działającej instancji systemu Windows Server przy użyciu oficjalnych narzędzi firmy Microsoft. Wymaga tymczasowego miejsca na szpuli.

Funkcje kopii zapasowej

  • Kopia zapasowa Active Directory, rejestrowanych aplikacji COM, pliki rozruchowe, rejestru systemowego i inne pliki systemowe
  • Utwórz kopie zapasowe plików .vhd stanu systemu przy użyciu funkcji wbadmin
  • Tymczasowe dane używane do buforowania,zostaną usunięte po zakończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej
  • Deduplikacja danych w celu zmniejszenia rozmiaru kopii zapasowej

Funkcje przywracania

  • Przywróć dowolną kopię zapasową stanu systemu
  • Błyskawicznie przywracaj na tę samą maszynę lub na inne urządzenie
  • Podczas przywracania pobierane są tylko wymagane fragmenty plików
  • Przyrostowa kopia zapasowa (kopiowane są tylko dane, które uległy zmianie od czasu poprzedniej kopii zapasowej)
  • Zdalne zarządzanie przez internetowy panel klienta
Czytaj dalej Cofnij