Windows

Kopia zapasowa systemu Windows. Twórz kopie zapasowa systemu Windows całego dysku twardego w formacie vhd. Wymaga tymczasowego miejsca poddczas tworzenia kopi zapasowej.

Funkcje kopii zapasowej

  • Automatyczna deduplikacja danych: identyczne pliki w wielu kopiach zapasowych tego samego lub z różnych komputerów są przechowywane tylko raz, zapewnia to znaczne oszczędności w zakresie pamięci masowej.
  • Twórz kopie zapasowe całych dysków i woluminów jako pliki .vhd / .vhdx
  • Kopie zapasowe za pomocą VSS. Tworzy kopie zapasowe migawek plików i woluminów pamięci, nawet gdy pliki są w użyciu.
  • Szyfrowanie po stronie klienta zgodne ze standardami NIST AES-256-CTR podczas tworzenia kopii zapasowej.

Funkcje przywracania

  • Przywracanie pojedynczych lub wszystkich woluminów.
  • Przywróć w systemie Windows do maszyny wirtualnej lub zapisz na woluminie fizycznym
  • Przeglądaj i wyodrębniaj poszczególne pliki i foldery z przywróconego pliku vhd za pomocą aplikacji innych firm

Jak zrobić kopie zapasową plików i folderów Windows ?​ 

Jak utworzyć kopię zapasową windows całego dysku ? 
Jak przywrócić system z kopii zapasowej Windows ?
Czytaj dalej Cofnij