Microsoft SQL Server

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie baz danych Microsoft SQL Server 2005 -2019 z ujednoliconej konsoli.

Funkcje kopii zapasowej

  • Zarządzaj tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem z jednej platformy w chmurze
  • Proste administrowanie kopiami zapasowymi Microsoft SQL Server niezależnie od rozmiaru bazy danych lub poziomu wiedzy
  • Wykonaj kopię zapasową całego Servera SQL lub tylko wybranych baz danych
  • Wykonaj przyrostowe, różnicowe kopie zapasowe według własnego hormonogramu
  • Wiele kopii zapasowych tego samego hosta

Funkcje przywracania

  • Natychmiastowe przywracanie indywidualnej bazy danych lub z kopii zapasowej SQL Server
  • Obsługuje przywracanie baz danych lub tabel do tego samego lub innego serwera SQL
  • Obsługa modeli odzyskiwania Simple oraz Full
  • Przeglądaj online bazy danych SQL z poziomu interfejsu sieciowego BCR Server
Czytaj dalej Cofnij