Program Output

"Program wyjściowy” może zostać zitegrowne do tworzenia kopii zapasowych różnych programów. Pozwala to na korzystanie z narzędzi specyficznych dla danej aplikacji. Obejmuje to między innymi ochrone programów: Percona Server, Interbase XE7, PostgreSQL ,Firebird, CockroachDB, CouchDB, RethinkDB, Neo4j, Docker, WordPress, Proxmox VE, OpenVZ, Materialize DB. I więcej!

Funkcje kopii zapasowej

  • Wykonaj kopię zapasową stdout (standardowy strumień wyjścia) za pomocą dowolnego polecenia np: Wordpress, używając polecenia wp db export
  • Tworzenia kopii zapasowych wielu typów programów
  • Przechowuj kopie zapasowe we własnych lokalizacjach lub korzystaj z naszych
  • Własny harmonogram kopii zapasowej i zasady przechowywania

Funkcje przywracania

  • Wszystkie przesyłane strumieniowo dane stdout zapisywane są jako plik wirtualny
  • Wybierz dowolną nazwę pliku dla wynikowego pliku wirtualnego w zadaniu tworzenia kopii zapasowej
  • Przywróć dowolną migawkę z dowolnego punktu w czasie
  • Przywrócić jako plik lub strumień z powrotem do innego programu, za pomocą typu przywracania „Program Input” / stdin
Czytaj dalej Cofnij