Microsoft Hyper-V

Bezpieczne, szybkie i niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V. Obsługuje wszystkie wersje Hyper-V w systemie Windows Server, w tym Windows Server 2016.

Funkcje kopii zapasowej

  • Kopie zapasowe uwzględniają: plik konfiguracyjny, wszystkie podłączone dyski wirtualne, zawartość pamięci, pełna lista zapisanych punktów kontrolnych
  • Wykonaj kopię zapasową wszystkich lub pojedynczych maszyn wirtualnych
  • Wykonania migawki kopii zapasowej Hyper-V dzięki integracji z funkcją zapisywania Hyper-V VSS
  • Deduplikacja w celu efektywnego wykorzystania miejsca na kopie zapasowe

Funkcje przywracania

  • Twórz plany kopi zapasowej i przywracania bezpośrednio z konsoli internetowe
  • Przywróć kopie zapasowe maszyn wirtualnych na te same lub różne hosty Hyper-V
  • Odzyskaj na maszynę lokalną, maszynę wirtualną lub do pamięci w chmurze
  • Błyskawicznie przywracaj pojedyncze pliki i foldery bez przywracania całych maszyn wirtualnych
  • Zaawansowane szyfrowanie po stronie klienta zgodne ze standardami NIST AES-256-CTR
Czytaj dalej Cofnij